top of page
Om psykosyntese

Psykosyntesen ble utviklet tidlig på 1900- tallet av den italienske psykiateren Roberto Assagioli. Han studerte hos Freud, og i likhet med flere av Freuds medarbeidere videreutviklet også Assagioli hans ideer. Han opplevde at Freuds ideer var for begrensende og søkte svar over hele verden. Han bygde en bro mellom vestens analytiske tenkning og østens filosofi bl.annet Buddisme. Ut i fra dette grunnla han sin egen forståelsesmodell og kalte retning for Psykosyntese. Assagioli var opptatt av at vi mennesker har en sjel/ et senter/ et selv som lengter etter å formidle seg selv.

 

Denne modellen vektlegger at hvert enkelt menneske har egne ressurser og indre kunnskap til å virkeliggjøre det sjelen/ vårt indre/ selvet lengter etter. Vi trenger bare litt støtte på veien dit.


Vi fødes alle inn i familier/samfunn som har sine trossystemer. For at vi som barn skal kunne vokse opp i akkurat vår familie, er vi nødt til å tilpasse oss våre omgivelser for å få et minimum av oppmerksomhet og kjærlighet. Denne tilpasningen (mønstrene) (les mer) skjer på et bevist og et underbevist plan og danner det som er vår overlevelsespersonlighet (les mer).


I voksen alder kan noen av disse mønstrene (beviste eller underbeviste), begrense vår livskvalitet og føre til blant annet depresjon (les mer), angst (les mer) eller andre symptomer. Skoen som du har på, begynner å gjøre vondt. Det er da vi trenger hjelp.

 

Psykosyntesens ønskemål med terapien er å prøve å helbrede det som hindrer deg (underbevist) fra å leve ditt liv med en indre ro og trygghet i kontakt med deg selv/ ditt senter/din sjel.


Vi ønsker at du skal klare å være dirigent i ditt eget liv. Du skal kunne hente frem stortrommen ( "grensesetteren" ) når det behøves eller harpen ( "samarbeidspartneren" ) når det trengs. Dette skal skje ut i fra et bevist valg, ikke automatisk (les mer) (mønstrene). Alle dine deler skal bli beviste og utgjøre en Syntese (les mer) av deg.

 

bottom of page