top of page

DEPRESJON

Psykosyntesen ser på depresjon på følgende måte:

Jo større avstand det er mellom sjelen/ selvet/ ditt senter og der du har mulighet til å være akkurat nå, jo sterkere/dypere kan depresjonen din være. Den kan bunne i en dyp fortvilelse og en følelse av maktesløshet.

Depresjon kan oversettes med kroppens smerte/lidelse.

 

 

" Through our problems, soul knocks on our door "

bottom of page