Pris

Mottar arbeidsavklaringspenger/ trygd:             kr. 450,- pr. time

Full pris:                                                                    kr. 650,- pr. time

" Kan eg forandre meg ?  Kan eg akseptere meg som eg er ?  Da har eg forandret meg. " Helge Torvund

Telefonnummer: 478 47 578   Mailadresse: post@ellinorhalle.no   Adresse: Balders gate 11, 0263 Oslo