top of page
Pris

Mottar arbeidsavklaringspenger/ trygd:             kr. 600,- pr. time

Full pris:                                                                    kr. 800,- pr. time

" Kan eg forandre meg ?  Kan eg akseptere meg som eg er ?  Da har eg forandret meg. " Helge Torvund

bottom of page