top of page

SYNTESE

Jo flere delpersonligheter (mønstre) (les mer) som går over fra å være automatiske/underbevisste til å bli bevisste valg, jo større registre av vår personlighet har vi å støtte oss på.

Med en gang vi klarer bevisst å velge en delpersonlighet (f.eks."sinnataggen"), vil sinne i kontrollert form bli en del av personligheten og bli til indre styrke. Sammen utgjør alle de omdannede delpersonlighetene en syntese av din personlighet.

Du blir da dirigenten for ditt orkester som kan bestå av stortrommen ("grensesetteren"), harpen ("samarbeidspartneren"), fiolinen osv. Orkesteret blir en syntese og de spiller i harmoni og etter behov.

" Kan eg forandre meg ? Kan eg akseptere meg sånn som eg er ? Ja, da har eg forandret meg ." Helge Torvund

bottom of page