top of page
Overlevelsespersonligheten

Overlevelsespersonligheten er den personligheten som du «overlevde» på som barn og som du fikk oppmerksomhet og/eller kjærlighet for. Det var når du var den personen at du ble sett og hørt. Denne overlevelsespersonligheten er gjerne den i deg du er trygg på og som du henter frem i møte med nye mennesker eller i utfordrende situasjoner. Du kan oppleve at det er kun denne overlevelsespersonligheten som er deg, men så har du et helt register til som kan støtte deg på din vei i livet. Du må bare bli kjent/komme i kontakt med dem.


Et eksempel på en overlevelsespersonlighet, kan være en person som hele sitt liv ikke har våget å være noe annet enn snill. Dette kan skyldes at alle de andre i familien hadde andre mønstre og du var en snill person. Det var her du fikk kjærlighet og /eller oppmerksomhet fra dine foreldre. Inne i deg kan det både ha vært sinne og frykt, men dette var muligens ikke synlig for de andre.

 

Du som har snillhet som en overlevelse, kan føle at du prøver å formidle vanskeligheter på forskjellige måter (delpersonlighet) (les mer) uten at du blir forstått. Noen ganger har du kanskje rett og slett også bare et ønske om å være snill og skjønner ikke hvorfor andre ikke respekterer dette. De andre kan tvert om utfordrer deg på alle mulige måter. Når man er snill og er vant med å være på den måten, kan det være direkte vondt å hente frem stortrommen ( "grensesetteren" ). Dessverre så er det slik noen ganger i livet, at man må det for å bli hørt og respektert.


Når du klarer å hente frem "grensesetteren" samt gå forbi det som gjør vondt (fordi det er helbredet), ja da er du kommet i kontakt med en av dine mange indre styrker som kan gjøre det lettere for deg ,å være deg,  i livet.

" Our wounds are the mother and father of our destiny........"

bottom of page