Pris

Mottar arbeidsavklaringspenger/trygd                     kr. 600- pr. time

Full pris                                                                           kr. 800,- pr. time