Pris

Mottar arbeidsavklaringspenger/trygd                     kr. 450,- pr. time

Full pris                                                                           kr. 650,- pr. time