Pris

Mottar arbeidsavklaringspenger/trygd                     kr. 450,- pr. time

Full pris                                                                           kr. 650,- pr. time

Telefonnummer: 478 47 578   Mailadresse: post@ellinorhalle.no   Adresse: Balders gate 11, 0263 Oslo