top of page
Qality control

Som medlem av Norsk Forening for Psykosyntese Terapeuter (NFPT) (les mer), er jeg forpliktet til å følge deres etiske retningslinjer. Jeg har taushetsplikt og er forsikret gjennom foreningen. Foreningen har eget klageorgan, Faglig etisk råd, som håndterer etiske dilemma og eventuelle klager fra klienter. Se foreningens etiske retningslinjer (les mer)
 

Jeg går regelmessig i veiledning på egen praksis og dokumenterer årlig faglig oppdatering til NFPT.

bottom of page