top of page
Pris

Mottar arbeidsavklaringspenger/ trygd:       kr. 450,- pr. time

Full pris:                                                                     kr. 650,- pr. time

bottom of page