top of page
Price

Mottar arbeidsavklaringspenger/ trygd:      kr. 450,- pr. time

Full pris:                                                                    kr. 650,- pr. time

bottom of page